Privacy richtlijn
InAVate hecht veel waarde aan uw recht op privacy en de beveiliging hiervan. Alvorens u uw persoonlijke informatie aan ons verstrekt, vragen wij u de volgende belangrijke informatie goed door te lezen. Deze gaat over de beveiliging van uw persoonlijke informatie. InAVate respecteert uw privacy. Binnen ons bedrijf verzamelen, bewaren of gebruiken wij uw persoonlijke informatie uitsluitend voor specifieke doeleinden, waarbij het ultieme doel is om onze relatie met u te ondersteunen en te verbeteren. Bijvoorbeeld om uw aankoop te verwerken, onze diensten en ondersteuning aan te bieden of om andere in de wet beschreven wettige redenen. InAVate verkoopt uw persoonlijke informatie niet. We wisselen uw persoonlijke gegevens slechts buiten onze organisatie uit als u daarmee instemt – zoals dat wettelijk vereist is – of met bedrijven die InAVate helpen om haar verplichtingen ten opzichte van u na te komen, en dan alleen met die partners die hetzelfde restrictieve beleid als InAVate hebben om uw privacy en uw gegevens te beschermen. U kunt te allen tijde contact opnemen met InAVate als u vragen heeft of informatie wenst met betrekking tot dit privacybeleid. U kunt ook altijd vragen om op de hoogte te worden gesteld van de persoonlijke gegevens, die InAVate over u bijhoudt. Daarnaast heeft u ieder moment de mogelijkheid ons opdracht te geven om die gegevens te verbeteren of te verwijderen. Wij streven naar de hoogste niveaus van beveiliging en vertrouwelijkheid. Als u contact wilt opnemen met ons, vragen of suggesties heeft met betrekking tot ons privacybeleid, dan kunt u ons schrijven, e-mailen (info@inavate.nl) of bellen: 088-4447800.

 

Disclaimer
Hoewel bij het ontwikkelen van onze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. InAVate is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, waarover InAVate geen controle heeft. InAVate draagt dus ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op deze servers. Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder van deze website.